Taaleis

Om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving of aan het werk te kunnen gaan, maar ook om werk te kunnen behouden, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal kent. Daarom verwacht de overheid dat u aan de Wet Taaleis voldoet, als u een bijstandsuitkering ontvangt. Deze wet houdt in dat u het Nederlands voldoende begrijpt, spreekt, leest en schrijft.

Kunt u de Nederlandse taal goed begrijpen, spreken, lezen en schrijven? U vergroot u uw kansen op werk als u de Nederlandse taal goed begrijpt.

U voldoet aan de taaleis als u 8 jaar Nederlandstalig onderwijs hebt gehad (bijvoorbeeld tot en met groep 8 van de basisschool) of in het bezit bent van het inburgeringsdiploma. Dan kunt u eenvoudige gesprekken voeren en korte, eenvoudige teksten lezen en schrijven.