Ik heb een bijstandsuitkering. Wat zijn mijn rechten?

U krijgt uw uitkering van Het Plein. Dit mag u vab ons verwachten:

  • U krijgt juiste en volledige informatie.
  • Medewerkers gaan beleefd en respectvol met u om.
  • Zolang u recht hebt op een uitkering moet Het Plein die uitkering ook op tijd uitbetalen.
  • U mag bezwaar en beroep aantekenen tegen besluiten van Het Plein.
  • Het Plein moet uw aanvragen of bezwaarschriften binnen vastgestelde termijnen afhandelen.
  • Heeft Het Plein na vier weken nog geen beslissing heeft genomen op uw aanvraag voor een uitkering, terwijl u wel alle relevante informatie hebt aangeleverd? Dan hebt u recht op een voorschot.
  • U mag uw dossier inzien.
  • U krijgt een consulent werk en coaching die u helpt met het zoeken naar werk. De consulent kan u bijvoorbeeld ook doorverwijzen naar schulddienstverlening.
  • U krijgt een inkomensspecialist die de hoogte van uw uitkering bepaalt. Hij of zij kijkt ook of u in aanmerking komt voor andere regelingen.