Kostendelersnorm

Heeft u nu een uitkering en woont u met meer personen van 21 jaar en ouder in 1 huis? Dan geldt de kostendelersnorm voor u.

Kort gezegd betekent de kostendelersnorm dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw bijstandsuitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen.

Wie telt er wel en niet mee voor de kostendelersnorm?

Niet alle volwassenen tellen mee voor de kostendelersnorm. Wie tellen niet mee?
• jongeren tot 21 jaar,
• studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000),
• leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen,
• meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming
  onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de 
  kost en inwoning, of – als zij zelf de uitkeringsgerechtigde zijn – hun verhuurders of kostgevers.

Dus inwonende kinderen die naar school gaan of studeren tellen niet mee voor uw bijstandsuitkering. Inwonende kinderen van 21 jaar of ouder die niet studeren tellen wél mee.
Verhuurt u een kamer aan iemand die daarvoor aan u een normale huurprijs betaalt? Dan telt deze persoon niet mee. U moet een zuiver commerciële relatie hebben met deze persoon. Een normale huurprijs is een huurprijs die bijvoorbeeld via het puntensysteem van de overheid is vastgesteld en die overeenkomt met de huurprijs voor vergelijkbare, commercieel verhuurde woonruimtes.

Tellen de inkomsten van huisgenoten mee?

Waarschijnlijk hebben de volwassenen waarmee u uw huis deelt een eigen inkomen - bijvoorbeeld uit werk of een andere uitkering - en eigen vermogen. Deze inkomsten en dit vermogen hebben géén invloed op uw recht op een bijstandsuitkering. Alleen uw eigen inkomsten en vermogen – en als u getrouwd bent of samenwoont ook die van uw partner - zijn hiervoor van belang. Maar het feit dat u uw woning deelt met andere volwassenen maakt dat uw bijstandsuitkering lager wordt. Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten van uw gezinsleden dus niet mee, maar de gezinsleden zelf tellen wel mee voor de hoogte van uw uitkering.

Hoe werkt de kostendelersnorm?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.
In onderstaande tabel ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

Huishouden

Bijstandsnorm per persoon

Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen

Eénpersoonshuishouden

70%

70%

Tweepersoonshuishouden

50%

100%

Driepersoonshuishouden

43 1/3 %

130%

Vierpersoonshuishouden

40%

160%

Vijfpersoonshuishouden

38%

190%

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm.
Bovenstaande tabel stopt bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets.

Kostendelersnorm in de IOAW

Ook in de IOAW geldt sinds 1 juli 2015 de kostendelersnorm. Maar in de IOAW geldt deze alleen voor alleenstaanden. Bent u gehuwd of woont u samen? Dan is de hoogte van uw uitkering door de invoering van de kostendelersnorm niet veranderd. Ook niet als u en uw partner met 1 of meerdere meerderjarigen uw hoofdverblijf in dezelfde woning hebben. U ontvangt per persoon 50% van het minimumloon (samen 100%).

De hoogte van uw uitkering verandert wel als u een alleenstaande (ouder) bent en met 1 of meer volwassenen uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning. De uitkering wordt sinds 1 juli 2015 in 5 stappen verlaagd naar 50% van het minimumloon.

De kostendelersnorm geldt niet voor studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21 jaar. De gemeente beoordeelt de hoogte van uw uitkering en kan u hierover informeren.