Dakloos of u verblijft in een instelling

Sommige mensen komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Namelijk:
• personen die in een instelling verblijven
• daklozen

Personen die in een instelling verblijven

Personen van 21 jaar of ouder hebben bij verblijf in een instelling recht op een lagere uitkering die is bedoeld als zak- en kleedgeld.

 

U bent jonger dan 21 jaar en verblijft in een instelling

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan hebt u geen recht op bijstand als u in een instelling verblijft. In principe zijn uw ouders verplicht bij te dragen in de kosten van uw levensonderhoud totdat u 21 jaar bent. Voor zak- en kleedgeld moet u dan ook een beroep doen op uw ouders. Als uw ouders niet kunnen bijjdragen in deze kosten, bijvoorbeeld omdat zij zelf een bijstandsuitkering hebben, dan kunt u recht hebben op bijzondere bijstand.

 

Daklozen

Ook daklozen kunnen een bijstandsuitkering krijgen. Hiervoor gelden wel speciale regels. Er zijn 43 daarvoor aangewezen gemeenten die bijstand verlenen. Gemeenten die zelf geen aangewezen gemeente zijn, moeten daklozen die bijstand aanvragen door sturen naar een van de aangewezen gemeenten.

De daklozenregeling geldt alleen voor hen die geen adres hebben en zwerven. Daklozen die bij opvanginstellingen worden opgevangen (de zogenaamde thuislozen) of die een postadres bij vrienden, familie of een hulpverleningsinstantie hebben, kunnen in iedere gemeente bijstand aanvragen. Om te voorkomen dat daklozen een dubbele uitkering krijgen, moeten zich laten inschrijven bij één van de aangewezen gemeenten op een door de gemeente te bepalen adres.

Valt u onder een van deze groepen, neem dan direct contact op met Het Plein.