Wanneer komt u in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

U komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering:

  • Als u geen inkomen heeft of inkomen beneden het sociaal minimum;
  • Als u in de gemeente Zutphen of Lochem woont;
  • Als u 18 jaar of ouder bent;
  • Als u geen recht heeft op een andere uitkering (bijvoorbeeld WW, WIA) of ander inkomen;
  • Als uw vermogen niet hoger is dan het vastgestelde maximale bedrag.