Uitkering

 • Bijstand aanvragen

  Als u te weinig geld heeft om van te leven, komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Met deze uitkering wordt uw inkomen aangevuld tot het sociale minimum. U ontvangt een bijstandsuitkering totdat u weer genoeg inkomen heeft.

 • Jongeren en bijstand

  Ben je jonger dan 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen dan moet je eerst samen met Het Plein 4 weken actief zoeken naar werk en/of scholing. Het Plein helpt jou de eerste 4 weken mee om een plan te maken, zodat je binnen deze 4 weken misschien alweer aan het werk bent of naar school kan gaan. In deze periode kun je ook geen bijstand aanvragen.

 • Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers

  Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).

 • Dakloos of u verblijft in een instelling

  Sommige mensen komen onder bepaalde voorwaarden ook in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Namelijk:
  • personen die in een instelling verblijven
  • daklozen

 • Meer informatie bijstand

  Lees hier over de Taaleis, de kostendelernorm en uw rechten en plichten in de bijstand.

 • Starters en zelfstandigen

  Starters en zelfstandigen kunnen voor financiële ondersteuning een beroep doen op de BBZ (Bijstands Besluit Zelfstandigen) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).