Vrijlating

Als u (gedeeltelijk) aan het werk gaat verdient u een inkomen. Als dit inkomen niet hoger is dan uw bijstandsnorm ontvangt u aanvullende bijstand en is het mogelijk dat u recht heeft op een vrijlating. Dit betekent dat het inkomen dat u verdient niet volledig van uw bijstandsuitkering wordt afgehaald.

Van uw inkomen wordt 25% niet meegeteld als inkomen. Dit vrijgestelde bedrag mag niet hoger zijn dan € 199,- . U kunt maximaal zes maanden gebruik maken van deze regeling.

Twee bijzondere vrijlatingen

Naast de algemene vrijlating zijn er nog twee bijzondere vrijlatingen. Deze zijn bedoeld voor alleenstaande ouders en voor mensen met een medische beperking. U kan maar van één soort vrijlating gebruik maken.

  1. Vrijlating alleenstaande ouder

Als u een bijstandsuitkering hebt, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor de vrijlatingsregeling voor alleenstaande ouders. In dat geval wordt 12,5% over uw inkomen uit werk niet meegeteld als inkomen. Dit vrijgestelde bedrag mag niet hoger zijn dan € 124,20 euro. U kunt maximaal 30 maanden gebruik maken van deze regeling.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een alleenstaande ouder met een kind jonger dan 5 jaar

  • U heeft de volledige zorg over dit kind

  • U ontvangt inkomsten uit arbeid en daarop aanvullende bijstand

  • U heeft geen ontheffing van de arbeidsverplichtingen

2. Vrijlating medische uren beperking

Heeft u een medische urenbeperking en gaat u toch (gedeeltelijk) werken? Dan kunt u recht hebben op de vrijlating medische uren beperking. De inkomstenvrijlating houdt in dat 15% van de inkomsten uit arbeid, met een maximum van € 125,97 per maand wordt vrijgelaten. Deze inkomsten worden dus niet gekort op de uitkering.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft een medische urenbeperking die door het UWV is vastgesteld

  • U ontvangt een bijstandsuitkering

  • U heeft inkomsten uit arbeid

Vragen

Wilt u gebruik maken van de vrijlatingsmogelijkheden of heeft u vragen hierover? Neem contact op met uw contactpersoon van Het Plein.