Stimuleringspremies

Het Plein wil graag dat u gaat werken of op een andere manier (weer) meedoet in de samenleving. Als u gaat werken, een opleiding heeft afgerond of op een andere manier meedoet kunt u in aanmerking komen voor een stimuleringspremie. Het Plein heeft drie stimuleringspremies.

Uitstroompremie

Dit is een premie van in totaal € 600,-  die (in de meeste gevallen) in twee delen wordt uitgekeerd. Het eerste deel ontvangt u bij het aanvaarden van werk, het tweede deel ontvangt u na 6 maanden werken. De uitstroompremie kan maar één keer in de twee jaar verstrekt worden. U heeft hier recht op als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft Het Plein ingelicht dat u gaat werken voordat uw contract bij uw werkgever inging

  • U kunt aantonen dat het dienstverband minimaal 6 maanden gaat duren

  • Tijdens uw dienstverband ontvangt u geen bijstandsuitkering

Voorwaarden voor ontvangen premie na 6 maanden:

  • U werkt inmiddels 6 maanden

  • U heeft de afgelopen 6 maanden geen bijstandsuitkering ontvangen

Kunt u vooraf niet aantonen dat uw dienstverband 6 maanden zal duren? Of bent u zelfstandige en weet vooraf niet of u de komende 6 maanden werk heeft? Maar achteraf blijkt dat u toch aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u alsnog de uitstroompremie achteraf in één keer uitgekeerd krijgen.

Participatievoucher

Misschien heeft u geen werk gevonden maar participeert u wel op een andere manier mee. Bijvoorbeeld doordat u werkt bij een meedoenplek, werkervaringsplaats of participatieplaats. In dat geval kunt u recht hebben op een participatievoucher van € 100,- .

Scholingsbonus

U heeft succesvol een opleiding afgerond die u kan helpen bij het vinden van werk. Dit kan een basiseducatie opleiding zijn of een arbeidsmarktrelevante beroepsopleiding. Dan heeft u misschien recht op een scholingsbonus van € 250,-.

Vragen

Wilt u gebruik maken van de stimuleringspremies of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw contactpersoon van Het Plein.