Aan de slag als parttime zelfstandige

De arbeidsmarkt verandert. Steeds meer mensen werken als zelfstandige. Ook mensen met een bijstandsuitkering willen vaker voor zichzelf beginnen. Maar ze krijgen lang niet altijd (direct) een levensvatbaar bedrijf opgezet. Sinds kort zijn er regels die het mogelijk maken om vanuit de uitkering parttime in een eigen bedrijf te werken. U krijgt dan een deel van uw inkomen uit uw eigen onderneming en blijft voor een deel aanspraak maken op een uitkering.

Met 'parttime’ bedoelen we dat u maximaal 23,5 uur per week werkt als zelfstandig ondernemer. Mensen die hier er naar verwachting gebruik van zullen maken zijn: coaches, yogaleraren, (biologische) telers, agrariërs, …

Werkt u meer dan 23,5 uur in de week in uw eigen onderneming? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Bijstandsbesluit Zelfstandigen.
 
Samenwerken met de samenleving
Het Keerpuntlab uit Zutphen zwengelde in het voorjaar van 2015 de discussie over parttime ondernemerschap in de bijstand aan. Het Plein was bij deze discussie en ging daarna met een groep inwoners aan de slag om parttime ondernemerschap via (beleids)regels mogelijk te maken.
 
Interesse? Neem contact op met uw Pleincoach.

 

Fred Daane, een van de initiatiefnemers:
“Het Plein is in beweging. Een van die veranderingen die ik toejuich is de nieuwe regeling voor parttime-zelfstandigen. Een bijzondere loot aan deze tak van beleid is de sociale coöperatie. In zo’n coöperatie vinden parttime-zelfstandigen steun bij elkaar bij het vormgeven van hun eigen onderneming; ze bespreken met elkaar allerlei ondernemersproblemen (bijvoorbeeld: hoe stel ik een goede prijs vast voor mijn product of dienst) en maken vervolgens hun eigen keuze. Verder ondersteunt de coöperatie hen bij allerlei administratieve diensten (BTW-aangifte en etc.) en onderhoudt zij het contact met Het Plein.