Vertrouwenspersoon

Wij doen er als gemeente alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt. Deze heeft een vast spreekuur op dinsdagochtend, afwisselend in Zutphen en Lochem.

De vertrouwenspersoon, Annemieke Spijker, is in dienst bij Zorgbelang Gelderland en werkt dus onafhankelijk van de zorginstellingen of gemeente. Zij heeft bovendien geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersoon luistert, denkt mee en geeft informatie en advies. Ook kan zij bemiddelen bij klachten.

Wat de vertrouwenspersoon biedt:
•hulp bij het helder formuleren en het goed stellen van vragen: ‘waar loop ik tegenaan en hoe wil ik dat oplossen?’
•informatie over rechten
•advies over het oplossen van kwesties met de instelling of hulpverlener
•hulp bij het maken van een (klacht)brief
•ondersteuning tijdens een (klacht)gesprek
•hulp en ondersteuning tijdens een officiële klachtenprocedure

Aan de hulp van een vertrouwenspersoon zijn geen kosten verbonden. Ondersteunt u iemand die met zorg en ondersteuning te maken heeft? Weet dan dat de vertrouwenspersoon ook u kan coachen en adviseren. Zo staat u een stuk sterker.

Klachten

Wanneer u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld, kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Dit kan gaan over onfatsoenlijk gedrag of het gebrekkig verstrekken van informatie. De behandeling van uw klacht vindt plaats door een medewerker die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat.

Meer informatie over het indienen van een klacht.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Dat moet dan binnen zes weken na bekendmaking van het besluit.

Meer informatie over het indienen van een bezwaar.

Bereikbaarheid vertrouwenspersoon

Annemieke Spijker heeft als vertrouwenpersoon spreekuur op dinsdagochtend van 09:00-11:00 uur, afwisselend in Zutphen (oneven weken) en Lochem (even weken).

Bel 026 384 28 26 (op maandag, dinsdag of woensdag tussen 9.00 en 16.30 uur) of stuur een e-mail: vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl.

Sensoor

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit wel eens nodig.

Bel: 0900-0767  (5 ct. p/m).
Chat of mail: http://www.sensoor.nl/