Klacht

Als u ontevreden bent over een van onze medewerkers omdat u vindt dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt uiterlijk zes weken na het indienen van uw klacht een brief van ons.

Hoe werkt het?

U stuurt uw klacht schriftelijk of digitaal naar Het Plein door gebruik te maken van het klachtformulier. Doe dit in ieder geval binnen een jaar. Wanneer u een klacht over ons indient, zorgen wij voor een goede behandeling daarvan. De behandeling van uw klacht vindt plaats door een medewerker die niet betrokken was bij hetgeen waar de klacht over gaat. Deze medewerker neemt contact met u op om gezamenlijk een oplossing te vinden voor uw klacht. Zo nodig stellen wij u in de gelegenheid om mondeling uw verhaal te vertellen. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

U krijgt uiterlijk zes weken na het indienen van uw klacht een brief. In deze brief staan de bevindingen van het onderzoek en ons oordeel hierover. Ook staan in deze brief de eventuele conclusies.

Vragen?

Vragen over de klachtenprocedure kunt u stellen aan de klachtencoördinator van Het Plein op nummer 0575 -595 700 of mailen naar klachtenhetplein@zutphen.nl.

Ombudsman

Als uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Ombudsman:

Ombudsman Gemeente Zutphen/ Het Plein
Postbus 41
7200 AA Zutphen