Ik ben het niet eens met Het Plein

  • Klacht

    Als u ontevreden bent over een van onze medewerkers omdat u vindt dat u niet correct bent behandeld, dan kunt u hier uw klacht indienen. U krijgt uiterlijk zes weken na het indienen van uw klacht een brief van ons.

  • Bezwaar

    Wanneer u het niet eens bent met een besluit van Het Plein, dan kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen. U kunt een bezwaarschrift zelf indienen maar u kunt hiervoor ook iemand machtigen. Ook kunt u zich laten bijstaan door een advocaat.

  • Vertrouwenspersoon

    Wij doen er als gemeente alles aan om zaken rond zorg en ondersteuning, jeugdhulp en werk en inkomen goed te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Meestal is dat met een goed gesprek op te lossen. Mocht dat toch niet lukken, is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon waar u terecht kunt. Deze heeft een vast spreekuur op dinsdagochtend, afwisselend in Zutphen en Lochem.